वैयक्तिक मालमत्ता वकील, कायदा कंपन्या नॉर्वे मध्ये प्रत्येक शहर - नॉर्वेजियन कायदा