वादग्रस्त भूमी अभिलेख - नॉर्वे आज

आणि आणि होईल

मध्येनॉर्वे आयात तेल तेल येते की देश नॉर्वे ऐवजी नाही स्वत: तुलना. खर्च कापून अर्धा एक अब्ज आत त्याच्या कर्मचारी गट. जे करू शकता याचा अर्थ असा की. फक्त अंतर्गत एक लाख लोक होऊ शकतात अनावश्यक आहे.