युनायटेड स्टेट्स सहाय्यक ऍटर्नी जनरल नॉर्वे वकील

अनेक विभाग आणि कार्यालये युनायटेड स्टेट्स न्याय विभाग आहेतयांच्यानेतृत्वाखाली सहायक ऍटर्नी जनरल.